Tabell till Ormens år
Ormen: Klok, tankfull, vaktande, långsamt gående...

Kontrollera här om du är på rätt tecken, tabellen fungerar så här: 
från och med 4 februari 1905 till och med 24 januari 1906 är det Ormens tecken och så vidare.

Från och med:

Till och med:

Element

Egenskaper

4 febr.

1905

24 jan.

1906

Trä Orm

Solid, omtänksam, generös.

23 jan.

1917

10 febr.

1918

Eld Orm

Energisk, dynamisk, självsäker.

10 febr.

1929

29 jan.

1930

Jord Orm

Beslutsam, driftig, tålmodig.

27 jan.

1941

 14 febr.

1942

Metall Guld Orm

Stark, dygdfull, krävande.

 14 febr.

1953

02 febr.

1954

Vatten Orm

Kreativ, problemfri, förstående.

02 febr.

1965

20 jan.

1966

Trä Orm

Solid, omtänksam, generös.

18 febr.

1977

06 febr.

1978

Eld Orm

Energisk, dynamisk, självsäker.

06 febr.

1989

26 jan.

1990

Jord Orm

Beslutsam, driftig, tålmodig.

24 jan.

2001

11 febr.

2002

Metall Guld orm

Stark, dygdfull, krävande.
10 febr. 2013 30 jan. 2014 Vatten Orm Kreativ, problemfri, förstående.

Berömda ormar: Darwin, Edgar Allen Poe, Lincoln